ЦЕНТЪР ЗА НЕМСКИ ИДЕАЛИЗЪМ
Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
BG| EN/DE


Д-р Маргит Руфинг - академична лекция

Д-р Маргит Руфинг, академична лекция пред студентите от специалност "Философия" на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград на тема: Критическият проект на Кант; 13. 09. 2012, 10.30 часа, 114 аудитория

Design by:Milla