ЦЕНТЪР ЗА НЕМСКИ ИДЕАЛИЗЪМ
Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
BG| EN/DE


Лекция на проф. Пшилебски

На 27 април от 10:30 ч. в зала 1412 проф. Анджей Пшилебски, гост-лектор по програма Еразъм, ще прочете лекция на тема: "Хегел и херменевтичната философия на политиката".

Design by:Milla