ЦЕНТЪР ЗА НЕМСКИ ИДЕАЛИЗЪМ
Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
BG| EN/DE


Представяне на Том 10 "Философски опити"

Катедра "Философия" и Центърът за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград ще представят на 18.11.2013 г. от 10.30 часа в Зала 114 на Първи корпус на университета Том 10 от поредицата "Философски опити" и бр. 21 и 22 на студентския вестник "Аргумент". Сборникът и вестникът съдържат студентски философски изследвания. Ще бъдат наградени авторите на най-оригиналните и най-промислени идеи и разработки.

 


Design by:Milla