ЦЕНТЪР ЗА НЕМСКИ ИДЕАЛИЗЪМ
Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
BG| EN/DE


Философският глобализъм на Хегел

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "ФИЛОСОФИЯ"

ЦЕНТЪР ЗА НЕМСКИ ИДЕАЛИЗЪМ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА:

концептуалния сборник"Бездната Хайдегер",

дискурсивно-културологичния сборник "Измерения на фантастичното" и

15-ти и 16-ти брой на студентския вестник "Аргумент".

Плакат

Представянето ще се състои на 16. 05. 2012 г. от 10.30 часав зала 412 на УК 1.

От 13.30 часа в същата зала започва теоретичният семинар на тема:

"Философският глобализъм на Хегел".

Плакат

 

Design by:Milla